२०७७ जेष्ठ १६ गते

हेर्नुहोस्, प्राथमिक तहको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अस्थायी शिक्षकहरुको अन्तिम नामावली

ईपाटी संवाददाता


भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले आगामी असार २९ र ३० मा हुने अस्थायी शिक्षकहरुले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अस्थायी शिक्षकहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।


हेर्नुहोस् प्राथमिक तहको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने शिक्षकहरुको नामावली

पुर्वाञ्चल क्षेत्र


कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पुर्वाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको विज्ञापन नम्बर १०१ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पुर्वाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको विज्ञापन नम्बर १०२ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पुर्वाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको विज्ञापन नम्बर १०३ को स्वीकृत नामावली

मध्यमाञ्चल क्षेत्र

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक हको वि न १०१ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०२ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०३ को स्वीकृत नामावली

 पश्चिमाञ्चल क्षेत्र

 

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०१ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०२ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०३ को स्वीकृत नामावली

 

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र

 

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०१ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०२ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०३ को स्वीकृत नामावली

सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०१ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०२ को स्वीकृत नामावली

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भएको सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्राथमिक तहको वि न १०३ को स्वीकृत नामावली

Comments: