२०७६ कार्त्तिक २ गते

प्रदेश तहमा जान चाहने शिक्षाका कर्मचारीलाई दुई दिने म्याद

 

काठमाडौं  । शिक्षा मन्त्रालयले  प्रदेश तहमा जान चाहने कर्मचारीहरुलाई निवेदन दिनका लागि दुईदिने म्याद दिएको छ । अब प्रदेशमा जान चाहने शिक्षाका कर्मचारीहरुले दुई दिन भित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्ने भएको छ ।


आइतबार एउटा सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका राजपत्रांकित तृतीयदेखि प्रथम तहसम्मका कर्मचारीलाई दुई दिनभित्र निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।


सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटन पटनका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रदेश मन्त्रालयको अन्तरिक संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउन ३ दिन भित्र कर्मचारको विवरण उपलब्ध गराउन भने पछि शिक्षा मन्त्रालयले उक्त सूचना जारी गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले आफू मातहतका कर्मचारीलाई निवेदन पेश गर्ने समय निर्धारण गरेको हो ।


’शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीदेखि, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सम्मका प्रदेशमा गई कार्य गर्न ईच्छुक कर्मचारीले २ दिन भित्र कर्मचारी संकेत नम्बर, पदाधिकार रहेको कार्यालय र सो कार्यालयमा कार्यरत अवधि, कुनै निकायमा काजमा रहेको भए सो कार्यालय र जान चाहेको प्रदेशका नाम समेत उल्लेख यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा निवेदन पेश गर्न’ भनिएको छ ।


शिक्षा मन्त्रालयले कुनैपनि कर्मचारीले प्रदेशमा जानका लागि निवेदन नदिएमा पनि माग बमोजिमको कर्मचारी विवरण सामान्य मन्त्रालयमा पठाइने स्पष्ट पारेको छ ।

Comments: