२०७६ कार्त्तिक २ गते

अस्थायी लाइसेन्स लिएका शिक्षकलाई प्रमाणपेश गर्न दोस्रो मौका


काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) लिएका शिक्षकहरुलाई एमएड, बीएड वा १० महिने तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्न फागुन मसान्तभित्रको समय दिएको छ ।

आयोगले पौष २३ गते एउटा सूचना जारी गर्दै पाँचै क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयहरुलाई यस सम्बन्धी काम अगाडी बढाउन अनुरोध गरेको हो ।


आयोगले ०६८ चैत १५ गते लिखित परीक्षा मार्फत अस्थायी लाइसेन्स लिएका शिक्षकहरुलाई प्रमाणपत्रहरु पेश गर्न दोस्रोपटक दुई महिनाको लागि समय दिएको हो ।


यसअघि ०७३ भाद्र मसान्तभित्र एमएड, वीएड वा १० महिने तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्न भनिएको थियो । तर, अझै पनि केहीले पेश नगरेको पाइएको भन्दै फागुन मसान्तभित्रको समय दिइएको आयोगले जनाएको हो ।


प्रमाणहरु पेश गर्दा निवेदन, नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी, अस्थायी अध्ययन अनुमतिपत्रको सक्कल प्रति, स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रहरु, एमएड, वीएड वा १० महिने तालिम लिएको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो दुई प्रति, राजस्व वापत ३५० रुपैयाँ दाखिला गरेको बैंक भौचर र प्रमाणपत्रहरुका पछाडि निवेदकले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ ।

Comments: