२०७७ जेष्ठ १६ गते

आधारभूत(६–८) तहको परीक्षामा यस्ता प्रश्न आउनेछन्

 


भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि खुलेको विज्ञापनमा आधारभूत (६–८)तहको लिखित परीक्षा अन्तर्गत विषयगत परीक्षाको प्रश्न योजना सार्वजनिक गरेको छ ।


आधारभूत (६–८)तह अन्तर्गत नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कम्प्युटर विज्ञान, संस्कृत व्याकरण, अनिवार्य संस्कृत विषयको प्रश्न योजना सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले पाठ्यक्रमको क्षेत्र, विषयगत प्रश्न संख्या र अंकभार समेत सार्वजनिक गरेको छ ।


Comments: