• शिक्षा मन्त्रालयले तयार पार्यो संघीयतामा शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापनको ढाँचा
    ()

  • काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन पछिको तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रतिवेदन २०७३ तयार पारेको छ । प्रतिवेदनलाई सुझावका लागि सार्वजनिक गर्दै सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

    मन्त्रालयले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा केही सुझाव भए मन्त्रालयको ठेगानामा moeonm@gmail.com इमेल पठाउन समेत सरोकारवालाहरुसँग अनुरोध गरेको छ ।

     हेर्नुहोस प्रतिवेदन